ISUKKI Tulosta Sähköposti

 

Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus, kehittämishanke 

TAUSTA 

Tämän kehityshankkeen tarkoitus on käynnistää ja kehittää Itä-Suomen Urheiluilmailukeskuksen toimintaa. Kehityshanke on seurausta Itä-Suomen Lentokeskus esiselvityshankkeesta. Esiselvityksen perusteella Itä-Suomessa on tarve yhteistyöorganisaatiolle, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia ja laadukkaita harrasteilmailun palveluita alueella.

Pohjois-Karjalassa on vahvat perinteet harrasteilmailun saralla aina vuodesta 1923, mutta yhteiskunnan ja määräysten muuttumisen seurauksena talkoovoimin toimivat yhdistykset eivät täysin pysty vastaamaan nykyihmisten vaatimuksiin. Alueella olevat yhdistykset ovat nyt perustaneet keskusyhdistyksen, joka resursseja kokoamalla pystyy kehittämään toimintaa tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. 

Ilmailuyhdistyksillä on myös selkeä näkemys siitä että laadukkailla palveluilla ja toimivalla ilmailukeskuksella maakuntaan voidaan houkutella harrastajia myös muualta Suomesta. Olemassa olevaa infrastruktuuria kehittämällä ja yhdistysten voimavaroja uudelleen organisoimalla Pohjois-Karjalan lentopaikoille on mahdollista saada matkailijavirtoja niin alan harrastajista, kuin yleisötapahtumien katsojistakin.

Kehityshankkeen hakija ja toteuttaja on Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus ry ja hankkeen yhteistyökumppaneita ovat paikalliset ilmailuyhdistykset ja toimijat. 

TAVOITTEET 

Itä-Suomen Urheiluilmailukeskuksen fyysisenä kotipaikkana on Kiteen lentokenttä, mutta keskuksen tarkoituksena on järjestää ja kehittää harrasteilmailun toiminta- ja koulutusmahdollisuuksia koko Pohjois-Karjalan ja tarvittaessa myöhemmin koko Itä-Suomen alueella. Urheiluilmailukeskuksen tarkoituksena on toimia paikallisten ilmailuyhdistysten yhteistyöorganisaationa mm. koulutuksessa, markkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä. Keskus kokoaa sekä kouluttaa resursseja ja ohjaa niitä sinne missä on potentiaalista tarvetta.

Keskuksen tavoitteena on harrasteilmailun tunnettuuden lisääminen, harrastajamäärän kasvattaminen ja harrasteilmailun tulevaisuuden turvaaminen. Keskuksen tärkeänä tavoitteena on tukea yhdistysten toimintaa niin, että vetäjien ja harrastajien toiminta on innostavampaa sekä mielekkäämpää ja tätä kautta toimijoiden sitoutuminen syvempää. Keskuksen tavoitteena on myös tukea ja kehittää harrasteilmailuun liittyvää yritystoimintaa.

TOIMENPITEET 

Kokonaisuuden kehittäminen:

Urheiluilmailukeskus hanke kehittää harrasteilmailun toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja pyrkii rakentamaan yhteistyötä myös muiden yhdistysten kanssa ja lisäämään jäsenyhdistysten määrää. 

  • Hankeen aikana koulutetaan uusia opettajia ja valmentajia, sek√§ annetaan jatko- ja muuntokoulutusta vanhoille kouluttajille.
  • Hankkeen aikana koulutetaan kaluston huoltajia vastaamaan tiukkenevia huoltom√§√§r√§yksi√§ ja varmistamaan kaluston k√§ytett√§vyys.¬†
  • Hankkeen aikana koulutetaan j√§senyhdistysten vet√§ji√§ ja j√§seni√§, niin lentoturvallisuus kuin j√§rjest√∂asioissa.
  • Hankkeessa tutkitaan ja pyrit√§√§n rakentamaan yhteisty√∂verkostoja mm. kansalaisopistojen sek√§ oppilaitosten kanssa. Yhteisty√∂n tarkoituksena on lis√§t√§ ilmailun teoriakurssitarjontaa sek√§ oppilaitosten kurssien monipuolisuutta.¬†
  • Hankkeen aikana tehd√§√§n keskuksen, kurssien sek√§ tapahtumien markkinointiin tarvittavaa materiaalia. It√§-Suomen Urheiluilmailukeskukselle tehd√§√§n mm. internetsivusto, joka sis√§lt√§√§ mm. koneitten sek√§ tilojen netti- ja tekstiviestivarauspalvelun.
  • Hankkeen aikana yksi opettaja l√§hetet√§√§n hakemaan kansainv√§list√§ kouluttaja ja valmentaja kokemusta purjetaitolennosta. Urheiluilmailukeskuksella on hyv√§t edellytykset tulla johtavaksi taitolentokouluttajaksi ja valmennuspaikaksi Suomessa.¬†
  • Hanke tekee elokuussa 2006 tutustumismatkan taitolennon MM-kilpailuhin Puolaan nelj√§n j√§senen voimin. Vierailun tarkoitus on tutustua sek√§ ottaa oppia kansainv√§listen kilpailujen j√§rjestelyist√§ ja markkinoida Pohjois-Karjalan tulevia tapahtumia sek√§ muuta ilmailutarjontaa. Matkalle osallistuvat ne henkil√∂t, jotka ovat l√§hivuosina vet√§m√§ss√§ Pohjois-Karjalan alueella j√§rjestett√§vi√§ tapahtumia.
  • Hanke kehitt√§√§ erilaisia yleis√∂lle ja harrastajille suunnattuja ilmailutapahtumia. Hankkeen aikana tutustutaan kotimaisiin ja ulkomaisiin ilmailutapahtumiin sek√§ niiden j√§rjestelyihin. Hanke tekee markkinointi- ja tutustumismatkan AERO 2007 messuille ja mik√§li Ilmailuliitto osallistuu messuille ollaan mukana osastossa.¬†
  • It√§-Suomen Urheiluilmailukeskukselle tehd√§√§n liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma ja ¬†investointisuunnitelma.

Alueen toimintakenttien kehittäminen:

Hanke kehittää Joensuun ja Kiteen lentokenttien harrasteilmailutoimintaa, painottuen niiden luonnollisiin vahvuuksiin huomioiden sijainnin ja muun toiminnan (mm Joensuun liikenneilmailu).

Joensuu;

Urheiluilmailukeskushanke kehittää lentoaseman toimintaan sopivia harrasteilmailutoimintoja. Tavoitteena on harrasteilmailun tulevaisuuden turvaaminen Joensuun seudulla. Tavoitteeseen päästään järjestämällä vanhoille harrastajille järjestö- ja lajikoulutusta, osallistumalla messuille ja muihin markkinointitapahtumiin sekä järjestämällä tiedotustilaisuuksia kursseista.

Hanke kehittää moottorilento-, moottoripurjelento- ja ultrakevytlentokoulutusta Joensuun seudulla, vastaamaan tämän päivän harrastajien tarpeita. Tarvittaessa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi kaupallisten lentokoulujen kanssa.

Hankkeen aikana kehitetään Joensuun lentoasemaa suurten ilmailutapahtumien pitopaikkana ja tehdään tapahtumille markkinointisuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma. Hankkeen aikana Joensuun lentoasemalla pidetään yksi valtakunnallisesti merkittävä ilmailutapahtuma. Hanke kartoittaa myös harrasteilmailun investointitarpeet Joensuussa.

Kitee;

Hanke kehittää harrasteilmailun palveluita Kiteellä ja luodaan pohja Kiteen lentokentän kasvamiselle merkittäväksi harrasteilmailun koulutus- ja harrastuskeskukseksi.

Hanke kehittää erityisesti purjelento-, ultrakevyt- ja moottoripurjelentokoulutusta Keski-Karjalassa. Hankkeen aikana Keski-Karjalassa järjestetään vähintään yksi harrasteilmailun teoriakurssi, johon osallistuu vähintään kuusi uutta harrastajaa. Hankkeen aikana Kiteellä järjestetään laskuvarjohyppykurssi ja pyritään näin elvyttämään laskuvarjohyppyharrastusta Pohjois-Karjalassa. Hankkeen aikana Kiteellä järjestetään jatko- ja kertauskoulutustapahtuma metsäpalovalvonta- sekä etsintä- ja pelastuspalvelulentäjille. Kertauskoulutukseen kutsutaan miehistöjä koko Itä-Suomen alueelta ja koulutukseen osallistuu vähintään viisi neljän hengen miehistöä. Palvelulentotoiminnassa tutkitaan myös yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen mm. pelastuskoiraharrastajien kanssa.

Hanke kehittää purjelennon tarvitsemia toimintoja, kuten hinauspalveluita niin että purjelentotoiminta on mahdollista Kiteellä koko lentokauden ajan. Hankkeen aikana annetaan vintturilentoonlähtötapakoulutus neljällekymmenelle purjelentäjälle. Koulutuksen aikana jokainen lentäjä lentää n. 10-15 starttia.
Nuorisotoimintaa kehitetään ja Kiteellä järjestetään yksi nuorisoleiri jonka kohderyhmä on 10-15-vuotiaat nuoret.
Kiteen kentälle tehdään pysyväismääräys, jossa huomioidaan eri ilmailulajien toiminta ja niiden yhteensovittaminen turvallisesti. Tapahtumia varten kentälle tehdään turvallisuussuunnitelma. Hankkeen aikana Kiteellä järjestetään yksi kansallinen tai kansainvälinen ilmailutapahtuma ja osallistutaan kaksille paikallisille messuille tms.
Hankkeen aikana osallistutaan aktiivisesti Keski-Karjalan Harrastekeskuksen kehittämistyöhön. Hanke kartoittaa myös harrasteilmailun investointitarpeet Kiteellä.

HANKKEEN TULOKSET 

Kehityshankkeen tuloksena Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus toimii koko maakunnan alueella, tarjoten jäsenyhdistyksille laadukkaita koulutus-, markkinointi-, yms. tukipalveluita. Keskus pystyy tarjoamaan kursseja Pohjois-Karjalan lentopaikoilla ja ilmailun tunnettuus on lisääntynyt sekä harrastajamäärä on kääntynyt kasvuun. Keskus tarjoaa harrastuspalveluita niin maakunnan asukkaille, kuin muualta Suomesta ja ulkomailta tuleville lomalaisille. Harrastajamäärien kasvaessa yhdistysten kaluston käyttöasteet kasvavat ja mahdollistavat niitten nykyaikaistamisen.
Ilmailukeskuksella on valmius kehittää ja tukea harrastusilmailun yritystoimintaa, mikäli uudistuvat säännöstöt ja kysyntä antaa siihen mahdollisuuden.
Keskus ty√∂llist√§√§ tulevaisuudessa yhden organisaattorin kokop√§iv√§toimisesti sek√§ 2 ‚Äď 4 henkil√∂√§ osa-aikaisesti.

Tulokset lentopaikoittain


Joensuun lentoasemalla
on aktiivista ja säännöllistä harrastus- ja koulutustoimintaa moottorilennossa sekä moottoripurje- / ultrakevytlentämisessä. Palolentotoiminnan sekä etsintä- ja pelastuslentopäivystyksen tulevaisuus on turvattu ja miehistöjen koulutus on säännöllistä. Ilmailutapahtumia, joiden yleisömäärät ovat useita tuhansia, järjestetään vähintään joka toinen vuosi.


Kiteen lentokentällä on aktiivista purjelentotoimintaa ja -koulutusta läpi lentokauden ja koulutuspalvelut moottoripurjelento- ja ultrakevytlentämisessä toimivat ympärivuoden. Kiteellä toimii palolentotukikohta ja miehistöt osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin, jotka varmistavat valmiuden etsintä- ja pelastuslentotoimintaan. Ilmailutapahtumia järjestetään säännöllisesti ja Kitee tunnetaan ilmailupiireissä monipuolisena sekä vahvana harrastus- ja leirikeskuksena.

HANKKEEN TIEDOTTAMINEN

Kehityshankkeesta tiedotetaan sidosryhmille järjestämällä infotilaisuuksia, osallistumalla sidosryhmien kokouksiin sekä artikkeleilla ja mainoksilla alan lehdissä ja julkaisuissa. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti paikallisiin sekä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin medioihin.

HANKKEEN KESTO

Kehityshankkeen toteutus ajoittuu ajalle 20.6.2006 ‚Äď 30.11.2007.