Juha Jormanainen
Joesnuun Ilmailukerhon puheenjohtaja

Puhelin: 0504060815